Scholen gaan over op actief leren met leerlingen

Datum: | Blog

Download artikel

Het traditionele lesmodel waarbij leerlingen stil moeten zitten en luisteren is volledig op zijn kop gezet. Leerlingen veranderen van passieve pupillen die toekijken wanneer leerkrachten informatie tonen in actieve deelnemers die het leren in eigen hand nemen. Technologische innovaties, de veranderende eisen in de wereld van werk en onderzoek naar het leermilieu leiden samen tot een nieuwe, actieve onderwijsomgeving.

Een nieuw creatief tijdperk

Voor de komst van het internet studeerden onderwijzers en docenten jarenlang om een expertiseniveau in informatie te ontwikkelen die kon worden doorgegeven aan jongere generaties. Nu, met voldoende tijd en doorzettingsvermogen kunnen we via Google bijna alles leren. Deze democratische spreiding van informatie heeft het speelveld van leren geëffend. Met een internetverbinding kan iedereen overal zijn interesses nastreven en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Ons wereldwijde netwerk maakt werk ook meer onderling verbonden en complexer dan ooit. Concurrenten kunnen industrieën aan de andere kant van de wereld ontwrichten en startups kunnen reuzen uitschakelen met innovatieve bedrijfsmodellen. Nieuwe uitdagingen creëren nieuwe behoeften. Werkgevers zijn op zoek naar talent met 21e-eeuwse vaardigheden - zoals aanpassingsvermogen, communicatie, creativiteit, innovatie - om de unieke problemen op te lossen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd. Deze vaardigheden vereisen een nieuwe vorm van onderwijs, een die de leerling vormt als holistische persoon in plaats van deze verschillende competenties te leren beheersen.

Technologie transformeert het leerproces

Naast het internet hebben video-opnametechnologieën zich steeds verder ontwikkeld en zijn ze eenvoudiger te gebruiken dan ooit. Internettoegang en videomogelijkheden hebben samen een nieuw, getransformeerd -  pedagogisch leerproces gecreëerd. In plaats van naar lessen te luisteren in de klas en thuis te oefenen, kijken leerlingen thuis naar vooraf opgenomen lessen van docenten en oefenen ze methodes tijdens gezamenlijke praktijksessies in de klas.

Op deze manier is leren, net als universele internettoegang, rechtvaardiger. Ongeacht hun thuisomgeving of taken buiten het klaslokaal krijgen alle leerlingen dezelfde hulp van onderwijskrachten bij het actief leren van de lesstof. Als ze een vraag hebben of ergens moeite mee hebben, wordt dit onmiddellijk aangepakt. Dit moedigt studenten niet alleen aan en biedt ze een veilige omgeving om zichzelf te ontplooien, maar neemt ook de frustratie weg die velen ervaren wanneer ze zelfstandig nieuwe lesstof proberen te leren.

Getransformeerd leren is actief leren

Gratis, wijdverspreide informatie en toegenomen creativiteit in werk heeft de rol van de leerkracht en de leerling in sterke mate veranderd. In plaats van regelaars van informatie worden leerkrachten gezien als gids en coach. Leerlingen zijn er nu voor verantwoordelijk actief op zoek te gaan naar kennis in plaats van die passief in zich op te nemen. Om deze nieuwe rollen te kunnen vervullen en het leermodel om te draaien, moeten de traditionele klaslokalen een transformatie ondergaan. Rijen vaste tafels dragen niet bij aan actief leren met leerlingen. Leerkrachten en leerlingen hebben een actieve leeromgeving nodig waarin vloeiende beweging mogelijk is, ruimte is voor demonstraties, en bespreking van ideeën en samenwerking in een groep wordt gefaciliteerd.

Studies tonen aan dat wanneer leerlingen in een getransformeerd klaslokaal leren, hun  prestraties  en betrokkenheid toenemen. Bovendien zorgt de nadruk op samenwerking voor meer interactie tussen leerlingen en met hun leerkrachten. Groepswerk op school bereidt leerlingen voor op toetreding tot de arbeidsmarkt waarbij veel projecten worden voltooid in interdisciplinaire teams. Ook helpt het hen communicatie- en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Actief leren neemt toe

De trend van actief leren groeit wereldwijd. Volgens een  onderzoek uitgevoerd door SOPHIA Learning in 2012 was het aantal leerkrachten dat getransformeerd leren had doorgevoerd 48 procent ten opzichte van 78 procent slechts twee jaar later. Steelcase Education heeft samengewerkt met veel universiteiten en hogescholen om actieve leeromgevingen te creëren in de Verenigde Staten en Europa, zoals het Institut International de Lancy in Genève, Zwitserland, Texas A&M University en de University of Applied Sciences (UAS) in München, Duitsland. Al deze leslokalen hebben één ding gemeen: mobiliteit.

Dr. Klaus Kreulich, vicepresident van UAS, zegt dat het beste aan de nieuwe lesruimtes voor actief leren de flexibiliteit is. "Flexibiliteit in een leslokaal, waarmee de leerkracht meer als coach dan als leraar kan handelen, is volgens mij van groot belang. Dat betekent dat leerlingen kunnen samenwerken, met elkaar kunnen praten. Ze worden geactiveerd. Ze stappen uit hun rol van luisteraar en veranderen in actieve mensen."

Eén manier voor het verkrijgen van meer flexibiliteit is mobiele meubels. Binnenkort komt Polyvision met een nieuw mobiel whiteboard. Het tweezijdige bord van CeramicSteel vormt een verplaatsbaar samenwerkingsoppervlak, zodat leerlingen en leerkrachten de indeling van het leslokaal naar behoefte kunnen aanpassen. Meerdere mobiele borden naast elkaar creëren een display voor grootschalige brainstormsessies, terwijl afzonderlijke borden geschikter zijn voor kleinere, afgescheiden groepen.

Leren actief maken

Voor een  verhoging van betrokkenheid bij leerlingen, hogere studieprestaties en een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt, moet onderwijs evolueren. Leerkrachten over de hele wereld gaan over op actief leren en een getransformeerd pedagogisch proces om onderwijs aan te laten sluiten bij de normen van de 21e eeuw. Met de integratie van technologie en mobiliteit kunnen leerlingen op betrokken wijze leren en de vaardigheden ontwikkelen die zij voor de toekomst nodig hebben.

Laten we in gesprek gaan

Wij horen graag van u! Neem contact met ons op voor verkoopverzoeken, carrière-informatie, bedrijfsinformatie of algemene vragen.