Een man fabriceert Polyvision-producten in een duurzame omgeving.

Duurzame keuzes maken

Polyvision is van mening dat duurzaamheid een belangrijk zakelijk doel is in de hedendaagse wereldeconomie. In lijn met deze overtuiging streven wij naar continue verbetering op alle gebieden van milieubeheer - verantwoord gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen, productieprocessen en verantwoorde uitvoering in alle faciliteiten - om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen. Wij vinden dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn om de wereld rondom ons met duurzamere keuzes te beschermen en te cultiveren.

Duurzame productie

Alle faciliteiten van Polyvision voldoen aan internationale normen en zijn gecertificeerd voor Kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid. Onze milieudoelstellingen zijn gericht op het verkleinen en beheren van onze wereldwijde milieuvoetafdruk op het gebied van VOS-uitstoot, watergebruik, afvalproductie en CO2-uitstoot.

• Kwaliteitsbeheer - ISO 9001:2015
• Milieubeheer - ISO 14001:2015
• Managementsysteem voor gezond en veilig werken  - ISO 45001

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementcertificaat
ISO 14001:2015 milieubeheercertificaat
OSHA ISO 45001:2015 certificaat

 

 

Cradle to Cradle-logo

Duurzame producten

Milieucertificaten van derden verzekeren klanten en eindgebruikers ervan dat de producten die zij kiezen gezonde luchtkwaliteit binnenshuis ondersteunen en geen schadelijke chemicaliën in de omgeving verspreiden. Polyvision e3 CeramicSteel, dat geen VOC's bevat en 99,9% recyclebaar is, is het enige CeramicSteel-oppervlak dat het niveau heeft bereikt van wereldwijd Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Het programma Cradle to Cradle is gericht op de eigenschappen van duurzame materialen, producten en systemen. In het proces wordt grote nadruk gelegd op de gezondheidseffecten voor mens en milieu van de ingrediënten waar een product van gemaakt wordt en het vermogen van dit product om echt veilig te worden gerecycled of gecomposteerd. Het type energie dat wordt gebruikt bij de productie van een product, de waterkwantiteit en -kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid zijn ook essentiële duurzaamheidskenmerken waarop het Cradle to Cradle Certified™-programma is gericht. Cradle to Cradle Certified™-producten garanderen dat bij de productie van uw materialen werkelijk rekening is gehouden met de zorg voor de mens en het milieu.

Logo van SCS-certificering voor binnenluchtkwaliteit

Polyvision e3 CeramicSteel is ook gecertificeerd door SCS Global Services als Indoor Advantage Gold™. Met Indoor Advantage Gold-certificatie wordt verzekerd dat de bouwmaterialen een gezonde binnenomgeving ondersteunen, doordat aan strikte luchtkwaliteitslimieten voor chemische emissie van vluchtige organische stoffen in een gebouw wordt voldaan. Om gecertificeerd te worden moeten producten worden getest door onafhankelijke laboratoria op het voldoen aan CDPH/EHLB-standaardmethode V1-1 voor bezwaarlijke VOS-emissies. (Verfsoorten, coatings, afdichtmiddelen en hechtmiddelen moeten voldoen aan de VOS-inhoudseis naast de IAQ-emissienorm.) In de Verenigde Staten kan e3 uw producten kwalificeren voor LEED®-punten.
Cradle to Cradle Certified™ is een certificaat onder licentie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Indoor Advantage Gold™ is een certificaat dat in licentie wordt gegeven door SCS Global Services.