Waarom het niet analoog tegenover digitaal moet zijn in het leslokaal van nu

De case voor gemengde leshulpmiddelen


Met het voortdurende overwicht van technologie in het leslokaal is het gemakkelijk om te veronderstellen dat analoge hulpmiddelen zoals whiteboards tot het verleden behoren, maar trends en onderzoek geven een ander beeld.

Atlanta, 19 augustus - Met het voortdurende overwicht van technologie in het leslokaal is het gemakkelijk om te veronderstellen dat analoge hulpmiddelen zoals whiteboards tot het verleden behoren. But following some observational research undertaken by Polyvision across the globe, a blended approach to learning tools was found by educators to be key to effective teaching and learning. Het werd aangetoond dat door zowel digitale (interactieve whiteboards, iPads, enz) als analoge (hulpmiddelen die niet-digitaal zijn zoals whiteboards en papier) tezamen te gebruiken betere samenwerking wordt gestimuleerd en vele studenten worden geholpen doordat het denkproces visueler wordt gemaakt. Volgens het onderzoek dat werd uitgevoerd door ECAR zegt 58% van de leerlingen meer te leren in omgevingen met gemengde hulpmiddelen.

Naast de grotere betrokkenheid van leerlingen, beweren sommigen dat schrijven op een analoog hulpmiddel zoals een whiteboard meer ondersteuning biedt voor onze cognitieve vermogens en ons ook helpt om informatie beter te verwerken en te onthouden. Uit verdergaand onderzoek van Steelcase Education naar gemengd leren blijkt dit ook. Onderzoek naar cognitieve opname heeft aangetoond dat het fysieke proces van schrijven en diagrammen maken mensen helpt om te leren en informatie te onthouden, wat het belang ervan voor leren bevestigt in de steeds digitalere wereld.

Het is ook belangrijk te onthouden dat bepaalde vaardigheden niet via werken met digitale technologie kunnen worden opgebouwd.  Krijtborden worden nog altijd gebruikt in veel klaslokalen over de hele wereld, vooral in landen waar schrijfkunst een grote rol speelt in hun geschreven taal. Japans, Chinees en Koreaans, bijvoorbeeld, maken allemaal gebruik van een ingewikkeld karakterschrift, zodat schrijfkunst een waardevolle aan te leren vaardigheid is voor leerlingen.

The below infographic has been created to provide a round up of the innovative ways Polyvision customers around the globe are reinventing the whiteboard, one of the main analog tools in the modern classroom. Deze infographic levert ook informatie over waarom dit hulpmiddel nog lange tijd deel zal blijven uitmaken van het ecosysteem van leren.

Zoals sommigen zeggen, het is het niet-vergeten hulpmiddel van onderwijs.

Deze infographic bij het in het onderwijs niet vergeten hulpmiddel levert informatie over waarom dit nog lange tijd deel zal blijven uitmaken van het ecosysteem van leren.