5 manieren om een omgeving voor samenwerking te bevorderen


Creativiteit op het werk is nu meer dan ooit nodig. Door de complexiteit van de wereldwijde verbondenheid via altijd verder evoluerende technologie is de aard van werken verschoven van gestroomlijnde afzonderlijke processen naar creatieve innovatie met boven functies uitstijgende samenwerking.

Open kantoorruimte die is opgezet voor verschillende manieren van samen- en individueel werken.

Kantoren van toonaangevende organisaties weerspiegelen deze verandering. Nieuwe hoofdkantoren worden gecreëerd of bestaande werkvloerindelingen worden gewijzigd met als strategie het bieden van open en gedeelde omgevingen die bevorderend zijn voor creatief denken en samenwerking op de werkplek. Bekijk de voorbeelden die worden getoond in Jetset Magazine - Zappos haalde een luchtbrug naar een parkeergarage weg en leidde de stroom medewerkers vanuit verschillende hoeken van het bedrijf naar een centraal plein om zo meer interactie tussen de medewerkers aan te moedigen. Het hoofdkantoor van het internationale technologiebedrijf Apple, genaamd Apple Park, werd geopend in 2017, bevindt zich op een terrein van 175 acre en biedt onderdak aan meer dan 12.000 medewerkers in een cirkelvormig gebouw dat het 'Spaceship' wordt genoemd. Het design van de campus werd bepaald door het verlangen naar organische samenwerking en de zorg van het bedrijf voor het milieu. Er zijn zowel binnen als buiten veel grote, open gemeenschappelijke ruimtes waar mensen met elkaar in contact komen en creëren.

Kantoorruimte met hoge tafel omgeven door krukken en een bureaustoel, met schrijfoppervlak aan de wand

Open ruimtes en werkvloerindelingen zijn niet het enige inspiratiemiddel voor creativiteit en samenwerking. Afzonderlijke personen en teams hebben omgevingen, tools en een bedrijfscultuur nodig die mobiliteit, flexibiliteit en de toestemming voor het nemen van risico's toelaten. Hier volgen vijf belangrijke in te brengen elementen die inspireren tot creativiteit en samenwerking in kantoren.

  1. Een ecosysteem van ruimtes: Samenwerking is noodzakelijk voor innovatie, maar mensen hebben ook ruimtes nodig waar ze alleen kunnen werken en over ideeën kunnen nadenken. Het evenwicht tussen gezamenlijke en individuele tijd is cruciaal voor het creatieve proces.
  2. Werk zichtbaar maken: Schrijfoppervlakken ten behoeve van samenwerking zoals Polyvision a3 Ceramicsteel Sans, Flow, Motif of digitale schermen die werk zichtbaar maken, geven teamleden en anderen die passeren de mogelijkheid nieuwe verbanden te leggen en sneller ideeën te ontwikkelen.
  3. Materialiteit doet ertoe: Inspirerende ruimtes zetten aan tot creatief denken. Maak gebruik van een mix van materialen en beeldmateriaal in de omgeving, zoals afbeeldingswanden of houten afwerkingen, die mensen een ruimte in trekken en aanzetten tot nieuwe ideeën.
  4. Prioriteren van welzijn: Voor het overdenken van complexe problemen moet de geest fris zijn en gevoed worden. Biedt mensen privéruimtes waar ze tot zichzelf kunnen komen en algemene cafégebieden waar ze sociale contacten kunnen opbouwen die belangrijk zijn voor teamwork en samenwerking.
  5. Risico's nemen: Om te kunnen denken buiten de vaste kaders moeten mensen ervan kunnen uitgaan dat het nemen van risico's wordt aangemoedigd en geaccepteerd. Snel falen en een flexibele benadering, waarbij eindgebruikers in het iteratieproces worden betrokken, zorgt voor leerzame lessen en helpt het project tot een succes te maken.

Aan de digitale revolutie komt voorlopig geen einde. Met AI en Virtual Reality aan de horizon voor veel sectoren zal werk steeds meer een samenwerkings- en creatief karakter krijgen. Door een omgeving en cultuur te ontwerpen waarin samenwerking en innovatie worden bevorderd, blijven toonaangevende bedrijven in de voorhoede van verandering.  Met een ecosysteem van ruimtes die welzijn bevorderen en de tools bieden die mensen nodig hebben voor samenwerking, kunnen organisaties medewerkers betrokken maken, sneller innoveren en misschien zelfs het volgende geniale idee aanwakkeren.

Drie kleurrijke banken, een houten tafel en tapijt met patronen vormen samen een levendige informele loungeruimte

Responses


  1. Johannes Maurissen says:

    August 14th, 2018 at 11:26 PM

    Nice work, interesting article with very positive ideas and thoughts.


Leave a Response