Openbare kunst integreren in stedelijk transitdesign

Datum: | Blog

Download artikel

7.6 miljard - het aantal mensen dat momenteel loopt, glijdt, rijdt en vliegt op deze planeet. Met een bevolkingstoename van 83 miljoen mensen per jaar is de wereld in 2018 al getuige geweest van 60 miljoen geboortes. De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking tot 10 miljoen zal oplopen tegen 2055. Dat zijn heel veel mensen.

Vanaf vandaag hebben China en India de grootste populatie van elk land ter wereld, respectievelijk 1,4 miljard en 1,3 miljard. Onderzoek van McKinsey & Company voorspelt dat de stedelijke bevolking in China uit één miljard mensen zal bestaan tegen 2030. Deze enorme toename van de bevolking resulteert in "221 steden met meer dan één miljoen inwoners, tegenover 35 steden van deze omvang in Europa tegenwoordig, en 23 steden met meer dan vijf miljoen" tegen het jaar 2025. De bevolking van India escaleert ook in een hoog tempo en de Times van India meldt een verwacht aantal van 1,5 miljard mensen in India tegen 2030.

Bovendien neemt met de verdere groei van de bevolking ook het aantal mensen toe dat deel uitmaakt van een sociaal-economische middenklasse. Onderzoek door Ernst & Young en SKOLKOVO, een instituut voor studie naar opkomende markten, voorspelt dat tegen 2030 tweederde van de wereldwijde middenklasse bestaat uit inwoners van de regio Azië-Pacific. Dit betekent dat in het volgende decennium meer dan 500 miljoen Chinezen tot de wereldmiddenklasse worden gerekend en 475 miljoen Indiërs een middelklassestatus hebben bereikt tegen 2030.

Een groeiende bevolking die naar stedelijke gebieden stroomt voor zowel werk als spel, betekent meer behoefte aan transport dan ooit in de geschiedenis. Verwacht wordt dat transport en stedelijke infrastructuur 2025 twee van de grootste markten zullen zijn voor zowel India als China. "India moet ten minste 350 tot 400 kilometer spoorwegen en metro per jaar toevoegen, terwijl het aantal voor China dichter bij 1.000 kilometer komt", zegt McKinsey & Company.

China en India zijn niet de enige landen die onder druk staan om hun openbaar vervoersysteem op te zetten en bij te werken. Transitontwikkeling is de komende jaren een cruciale prioriteit voor alle grote steden. Tokyo, Seoul, Moskou en New York behoren tot de stedentop van de 10 drukste metrosystemen wereldwijd, allemaal met ruim 1 miljard passagiersritten per jaar.

Onderzoekers van de University of New South Wales definiëren transit gerichte ontwikkeling (TOD, transit-oriented development) als een stedenbouwkundig concept waarbij openbaar vervoer per spoor, bus of veerboot een meer ecologisch en maatschappelijk verantwoorde stedelijke vorm kan bewerkstelligen. Met de nadruk op duurzame stedelijke groei worden gebieden rond centrale transitplekken in een stad ontworpen in de nabijheid van bedrijven en restaurants, en worden stedelingen aangemoedigd om te lopen van plek naar plek en interactie te hebben.

Marc Schroyen, salesdirecteur voor bouwkundige producten bij Polyvision, zegt dat er verschillende activa van cruciaal belang zijn voor modern transitdesign. "De materialen die worden gebruikt in transportgebieden moeten zeer duurzaam zijn, ze komen in contact met veel mensen en veel milieu-elementen. Dankzij deze hoge duurzaamheid kunnen ze tientallen jaren meegaan, wat verplicht is voor de meeste openbare ruimtes." Metrostation Sainte Catherine is een voorbeeld van het mengen van de elementen van de natuur in het metrostation met Polyvision's duurzame muurpanelen.

Schroyen benadrukt ook de esthetische aard van transitgebieden die vandaag de dag nodig zijn. "Moderne transitfaciliteiten maken deel uit van de bestemming. Ze waren vroeger slechts een plaats om van punt A naar punt B te komen, maar de ontwikkeling in grote Europese en Aziatische steden is opmerkelijk. Luchthavens en doorvoerstations zijn bestemmingen op zich geworden vanwege de prachtige architectuur en kunst die deze ruimtes bieden." De wereldberoemde graficus Stefan Sagmeister is het hiermee eens. In zijn voordracht, Waarom schoonheid belangrijk is, vergelijkt hij twee treinstations in New York, het vervallen Penn Station en het prachtige Grand Central Station. Op basis van onderzoek is het algemeen gevoel van de mensen die reizen in Grand Central Station aanzienlijk beter dan die in Penn Station. Sagmeister beschrijft hoe openbare kunst in zwaar belaste omgevingen een krachtig effect heeft op onze stemming , die verbetert en zelfs de criminaliteit vermindert.

Hoewel esthetiek een belangrijke factor is, bestaat de ontwikkeling van urbaan vervoer uit veel facetten en is het complex, zijn er veel meer elementen dan op het eerste gezicht lijkt. Door effectief alle facetten van stadsplanning en stedelijk ontwerp te integreren, bedacht prof. Christopher Charles Benninger in eerste instantie de term Principles of Intelligent Urbanism (PIU) in 2002 in zijn artikel, Principles of intelligent urbanism: The case of the new Capital Plan for Bhutan, gepubliceerd in Ekistics. PIU is een stadsplanningtheorie met een uiteenzetting van 10 axioma's die een antwoord bieden op de planning en het beheer van steden.

Met aanmerkelijke invloed binnen de stedelijke planningsomgeving heeft de PIU-theorie over de hele wereld de volgende 10 elementen in stedelijke planning naar de voorgrond gebracht.

  1. Evenwicht met de natuur: onderscheid maken tussen het benutten van hulpbronnen en het uitbuiten ervan.
  2. Evenwicht met traditie: respecteren van culturele waarden, traditionele gebruiken en stijlen.
  3. Geschikte technologie: werken met lokale bronnen voor bouwmaterialen, bouwtechnieken, infrastructurele systemen en projectbeheer.
  4. Gezelligheid: sociale interactie aanmoedigen ter bevordering van een levendige samenleving.
  5. Efficiëntie: balans aanbrengen in prestaties en consumptie, en aanmoedigen van een economisch model waarin middelen gezamenlijk worden gebruikt.
  6. Menselijke schaal: ontwerpen op menselijke schaal om persoonlijke interactie aan te moedigen en voetgangersbarrières te beperken.
  7. Kansenmatrix: het bieden van gelijke toegang tot mogelijkheden zoals onderdak en gezondheidszorg.
  8. Regionale integratie: integreren van het feit dat de sociale en economische regio gekoppeld aan een stad ook een fysieke vorm heeft.
  9. Evenwichtige verplaatsing: ontwerpen van transportsystemen die lopen, fietsen, rijden en snelle groepsverplaatsingen met trein en bus met elkaar in evenwicht brengen.
  10. Institutionele integriteit: een verantwoord en transparant lokaal bestuur, gebaseerd op maatschappelijke verantwoordelijkheden en plichten, is van het grootste belang voor een goede stedelijke ontwikkeling.

Met de middenklasse die toeneemt, heeft onze planeet met meer mensen te maken dan ooit tevoren. Met een balans tussen natuurbehoud en het gebruik van hulpbronnen, en het creëren van mooie openbare ruimtes met hoogwaardige materialen, hebben transitontwikkeling en -design het potentieel om een duurzamere planeet te creëren die omgevingen biedt voor menselijke verbindingen en vooruitgang.

Laten we in gesprek gaan

Wij horen graag van u! Neem contact met ons op voor verkoopverzoeken, carrière-informatie, bedrijfsinformatie of algemene vragen.