Uit onderzoek van Polyvision blijkt dat 97% van de leraren denkt dat schrijven op borden een essentieel hulpmiddel is bij het verbeteren van leerprestaties

Datum: | Casestudy

Download artikel

De toonaangevende fabrikant van CeramicSteel voerde een onderzoek in India uit met partners Whitemark en Teach for India om te meten hoezeer leren door leerlingen afhankelijk is van de kwaliteit van schrijfborden die worden gebruikt.

Mumbai, maart 2016: In een poging om de Indiase onderwijsongelijkheid te verminderen lanceerde Polyvision, een van 's werelds meest vooraanstaande CeramicSteel-fabrikanten, een initiatief in India om een essentieel kwaliteitshulpmiddel voor onderwijs te bieden aan klaslokalen die dit het hardst nodig hebben. Samen met Teach for India en Whitemark Limited, de nationale distributeur van het bedrijf in India, doneerde Polyvision honderden e3 CeramicSteel-whiteboards en -schoolborden van topkwaliteit aan onderontwikkelde klaslokalen verspreid over zeven steden, Mumbai, Delhi, Pune, Bangalore, Hyderabad, Chennai en Ahmedabad. Dergelijke donaties zullen, samen met Teach for India, het hele jaar worden voortgezet.

Om de positieve effecten op het lesgeven en leervermogen te meten hield Polyvision na de installatie een enquête onder de leraren. Dit onderzoek hielp bij het vaststellen van het gemak waarmee een leerkracht les kan geven. Daarnaast toonde het enkele van de belangrijkste stresspunten waarmee leraren en leerlingen tot nu toe te maken hadden.

Deze nieuwe schrijfoppervlakken hielpen niet alleen de leerkrachten beter te communiceren met hun leerlingen, maar ook de kinderen om beter samen te leren. Patel, die lesgeeft in Mumbai, vertelt dat "In een les leerlingen verband te laten leggen tussen wat de leraar zegt en woorden of beelden op het bord is cruciaal voor het begrijpen van een onderwerp en het verbeteren van de woordenschat. Visueel leren is vooral belangrijk in basisschoolklassen." Terwijl het opschrijven van informatie en ideeën op een whiteboard of schoolbord ervoor zorgt dat gebruikers belangrijke informatie niet hoeven te onthouden, helpt het weergeven van informatie om gedeelde groepskennis te creëren. "Wanneer de leerkracht schrijft, hebben de kinderen de tijd om de inhoud langzaam op te nemen en ze begrijpen hoe ze paragraaf kunnen beginnen en beëindigen. En hoe ze antwoorden geven in examens," aldus Aditya uit Pune.

Met whiteboards kunnen de gebruikers gemakkelijker samenwerken door gedachten op te schrijven, onderlinge relaties te tekenen en op elkaars ideeën voort te bouwen. Veel leraren meldden dat zij worstelden met basale dingen zoals het duidelijk kunnen schrijven op en het wissen van de schrijfoppervlakken die ze voorheen gebruikten. Niet alleen veroorzaakte dat onnodige stress, het nam ook lestijd weg. Zoals Dhwani uit Pune opmerkte, "Het is via visuele hulpmiddelen zoals tekenen en labeltjes dat mijn jonge leerlingen hun woordenschat eenvoudig vergroten. Dus je moet zeer snel kunnen wissen en schrijven om gelijke tred te houden met hun energieniveaus."

Uit een onderzoek door de Universiteit van Washington bleek een bijzondere relatie tussen de hand en de hersenen wanneer een persoon gedachten vormt. Vingerbewegingen activeren zones van de hersenen die betrokken zijn bij het denken, de taal en het werkende geheugen. Omdat leraren zelf problemen ondervonden met hun oude borden konden ze zelden lessen geven waarbij de kinderen het hulpmiddel ook konden gebruiken om te leren in een groep. Na de installatie van hun nieuwe e3 CeramicSteel-bord rapporteert Divya dat haar leerlingen in Mumbai "heel blij waren het nieuwe helderwitte bord te zien in hun klaslokaal. Ik vraag ze zelfs om de vraagstukken op het bord op te lossen en ze komen aanrennen om de sommen te maken. Het tonen van video's gaat ook heel prettig. Het is veel duidelijker.”

Het feit dat India een uitvalpercentage van 40% meldt op het basisschoolniveau, terwijl 4% nooit schoolgaat, is alarmerend. Rapporten zeggen ook dat de lage onderwijskwaliteit de voornaamste ontmoediging is, wat erin resulteert dat maar 10% van de Indiase kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen. De aantallen die uit het onderzoek naar boven kwamen, tonen aan hoe belangrijk dit initiatief is als doelgerichte stap om te verzekeren dat de toekomstige generatie van India een kans heeft om een betere toekomst voor zichzelf te schrijven.

Laten we in gesprek gaan

Wij horen graag van u! Neem contact met ons op voor verkoopverzoeken, carrière-informatie, bedrijfsinformatie of algemene vragen.