Duurzame productie - Een kwestie van doelstelling

Datum: | Blog

'Duurzame productie' is een zin die tegenwoordig vaak wordt gebruikt. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Volgens de Verenigde Naties is duurzame productie 'een vorm van productie-ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder in gevaar brengen van het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.'

Vanuit een mondiale zienswijze richt deze definitie van duurzame productie zich op noodzaak om verspillende praktijken en overmatig gebruik van natuurlijke bronnen te vermijden en te zorgen voor een sterke nalatenschap voor de volgende generaties.

Op een dergelijke manier definieert de milieubescherming van de VS duurzame productie als het fabriceren van producten via economisch verantwoorde processen die negatieve gevolgen voor het milieu beperken door het besparen van energie en natuurlijke bronnen. Duurzame productie verbetert ook de veiligheid van werknemers, gemeenschappen en producten.

De wereld waarin we leven beschermend

Bij Polyvision begrijpen we dat onze klanten niet alleen een duurzaam product willen dat esthetisch aantrekkelijk is, maar ook steeds meer willen werken met fabrikanten die zich richten op sociaal en ecologisch duurzame praktijken.

En we nemen onze belofte om duurzaam te produceren serieus. In feite is dat leidend bij alles wat we doen. En in lijn met deze overtuiging streven we naar voortdurende verbetering op alle gebieden van milieubeheer, om zo de impact van onze activiteiten op de wereld rondom ons te verminderen. We geloven dat we dit allemaal samen moeten doen en dat duurzame keuzes ook het succes van onze klanten bevordert.

Een inzet voor milieubeheer

Dus hoe bereikt Polyvision de doelen op het gebied van duurzaamheid?

Om te beginnen is van al het afval van onze productie 100 procent recyclebaar. We geven al ons productieafval terug aan de staalfabrikant, die het schroot gebruikt om hun hoogoven van stroom te voorzien. Dit creëert een circulaire economie, wat verspilling van nieuwe materialen helpt voorkomen. Daarnaast worden er bij de productie van onze CeramicSteel-oppervlakken geen vluchtige materialen of gevaarlijke oplosmiddelen gebruikt.
Onze doelen zijn gericht op het verminderen en beheren van onze wereldwijde ecologische voetafdruk als het gaat om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), watergebruik, afvalproductie, CO2-emissies en meer. Zodoende voldoen alle Polyvision-faciliteiten aan de strengste internationale normen.

We zijn ISO-gecertificeerd voor kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid en hebben ook een aantal andere milieucertificeringen van derden behaald. Deze certificeringen verzekeren onze klanten dat de producten die ze selecteren een gezonde luchtkwaliteit binnen ondersteunen en met het milieu en duurzaamheid in gedachten zijn gemaakt.

'Cradle to Cradle Certified™' Bronze. Polyvisions CeramicSteel is Cradle-to-Cradle-gecertificeerd op Brons-niveau, de wereldwijde standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord zijn gemaakt. Cradle to Cradle beoordeelt materialen en producten aan de hand van vijf criteria: materiële gezondheid, productcirculariteit, schone lucht en klimaatbescherming, water- en bodembeheer en sociale rechtvaardigheid. Of een product na het einde van zijn levensduur kan worden gerecycled, is ook een belangrijke overweging.

Indoor Advantage Gold™. CeramicSteel heeft Indoor Advantage Gold behaald, wat certificeert dat het materiaal een gezond binnenmilieu ondersteunt door te voldoen aan strikte chemische emissielimieten voor de binnenluchtkwaliteit (IAQ) voor VOS. Als gevolg van deze certificering kunnen projecten met het specificeren van CeramicSteel in aanmerking komen voor LEED®-punten in de VS.

Voortdurende verbetering

Bij Polivision werken wij samen met visionairs, onderzoekers en ontwerpers van wereldklasse om de beste oplossingen voor verbetering en bescherming van structuren, mensen en de Aarde te bieden. We begrijpen het vitale belang van duurzame productie en dat we - als wereldburger - een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van zowel onze klanten als niet-klanten.

Onlangs zijn we een partnerschap aangegaan met Voka, een Belgisch bedrijfsnetwerk, om onze duurzame bedrijfsactiviteiten te verbreden onder de vlag van het Sustainable Development Goals-programma van de Verenigde Naties.

Voka biedt ons een specifiek actieplan ter ondersteuning van ons doel om de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN te halen. De SDG's, die zijn opgesteld in 2015 om tegen 2030 te worden bereikt, maken deel uit van een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede en ongelijkheid, het milieu te beschermen en levens te verbeteren.

Polyvision blijft er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze oppervlakken met een minimale impact op het milieu worden gemaakt en de gezondheid van onze klanten of productieteams niet schaden - en ondertussen te helpen de Aarde te beschermen.

Laten we in gesprek gaan

Wij horen graag van u! Neem contact met ons op voor verkoopverzoeken, carrière-informatie, bedrijfsinformatie of algemene vragen.