Verbeter de prestaties van uw bouwkundige panelen

De a3 CeramicSteel-panelen hebben geen regelmatig onderhoud nodig.

Het oppervlak kan worden schoongemaakt met een gemiddeld tot sterk reinigingsmiddel dat er opgespoten kan worden. Producten voor het reinigen van glas die ammonia bevatten, werken zeer goed op het oppervlak. Het oppervlak kan worden schoongeschrobd met behulp van borstels. Na elke wassing met reinigingsmiddel moet met schoon water afgespoeld worden.

Het oppervlak is extreem duurzaam; met reinigingsmiddel/borstels zijn het meeste normale vuil uit de lucht en vlekken adequaat te verwijderen. Plaatselijk reinigen van hardnekkige vlekken kan worden gedaan met schuurmiddel en water, nylon schuursponsjes, fijn staalwol of oplosmiddelen zoals aceton, methylethylketon, tolueen, alcohol, terpentine of verfverwijderaar.

Het CeramicSteel-oppervlak heeft een zuurbestendigheid van klasse A (ISO 28706-1). Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van bijtende oplossingen en oplossingen op basis van zuur. Voorbeelden van materialen die onmiddellijk met schoon water afgespoeld zouden moeten worden, zijn die met hoge concentraties salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Langere blootstelling aan deze materialen veroorzaakt geen binnendringing in het oppervlak, maar kan wel resulteren in een permanent geëtst (dof) effect.

Let op: Zorg ervoor dat u van alle gebruikte materialen die u tijdens verzorging/reiniging gebruikt het etiket leest en de instructies van de fabrikant volgt. Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en met de juiste uitrusting, zoals beschermende kleding, oogbescherming, handschoenen en mondmaskers.