Hoe actief leren leerlingen hoop geeft

Datum: | Blog

Download artikel

Nu september weer is aangebroken, openen leerlingen over de hele wereld hun nieuwe schriften op de eerste schooldag van het nieuwe leerjaar. Voor veel kinderen brengt het nieuwe schooljaar veel zenuwen, spanning en het gevoel van een nieuwe start met zich mee, maar uit recent onderzoek van Gallup blijkt dat bij leerlingen na het vijfde leerjaar dit gevoel voor avontuur en enthousiasme voor school jaar na jaar daalt. Actief leren is een onderwijspedagogie waarbij de traditionele leslokalen worden getransformeerd in omgevingen waarin leerlingen een actieve rol in hun leerervaring gaan spelen. Er zijn veelbelovende tekenen dat daarmee het enthousiasme voor leren bij leerlingen gaat opleven.

De Gallup-enquête voor leerlingen van 2017, een lijst met 24 vragen aan de hand waarvan betrokkenheid, hoop, zin voor ondernemerschap, loopbaankennis en financiële kennis van leerlingen in het vijfde tot en met 12e leerjaar wordt gemeten, toonde aan dat minder dan de helft van de leerlingen betrokken is op school. Deze afzijdigheid gaat gepaard met ontmoediging want een vijfde van de leerlingen meldt een gevoel van actieve ontmoediging. Ze misten dingen zoals mentoren die hun ontwikkeling aanmoedigen, doelen voor de toekomst en de hoop dat hen een goede toekomst te wachten staat, of zelfs dat ze hun middelbareschooldiploma zullen halen. Hoewel de resultaten van de enquête nogal sterk zijn, biedt onderzoek door Polyvision en Steelcase Education bemoedigende voorbeelden voor de onderwijstoekomst.

Displays spelen een belangrijke rol in activerende leslokalen

Polyvision ging een samenwerking aan met Teach for India en Whitemark Limited, de nationale distributeur van het bedrijf in India, voor het doneren van honderden e3 CeramicSteel-whiteboards  en schoolbordoppervlakken van hoge kwaliteit aan onderontwikkelde leslokalen in zeven steden: Mumbai, Delhi, Pune, Bangalore, Hyderabad, Chennai en Ahmedabad. Om de positieve effecten op het lesgeven en het leervermogen te meten, hield Polyvision na de installatie een enquête onder de leraren. De resultaten van de enquête tonen een sterk animo voor het opnemen van kwaliteitsdisplays in het leslokaal.

  • 97% van de leerkrachten ziet schrijven op borden als een essentieel middel om leren te bevorderen
  • 90% van de leerkrachten vindt dat hun leerlingen beter communiceren met de nieuwe visuele hulpmiddelen
  • 85% van de leerkrachten denkt dat hun klas informatie beter kan onthouden
  • 81% van de leerkrachten heeft positieve leerresultaten gemerkt

Patel, een leraar in Mumbai, beschrijft het belang van visueel leren in zijn klas als volgt. "In een les leerlingen het verband laten leggen tussen wat de leraar zegt en woorden of beelden op het bord, is cruciaal om een onderwerp te begrijpen en de woordenschat te verbeteren. Visueel leren is vooral belangrijk in basisschoolklassen."

Naast het beter onthouden dankzij visueel leren, zijn displays een belangrijk onderdeel in de inrichting van activerende leslokalen zonder 'voorkant', wat betekent dat leerlingen niet in rijtjes voor het bord zitten. Leerlingen richten hun aandacht op diverse gebieden, afhankelijk van de activiteit van dat moment. Deze beweging op basis van activiteit en werken in kleine groepen helpt leerlingen om relaties te vormen en stimuleert degenen die wat introverter zijn om zich open te stellen en hun ideeën te delen, in tegenstelling tot vooraan tegenover de hele klas te gaan staan.

Met overal in het leslokaal whiteboards hebben leerkrachten en leerlingen opties - ze kunnen projecteren, schrijven en met magneten materiaal ophangen. Persoonlijke whiteboards bieden leerlingen de gelegenheid hun eigen gedachten en ideeën vast te leggen tijdens een les en deze eenvoudig kenbaar te maken aan de instructeur of kleine groepjes medeleerlingen. Door zowel het lichaam als de hersenen te gebruiken, betrekken whiteboards leerlingen fysiek en mentaal via schrijven en tekenen.

De casus voor mobiliteit

Onderzoek na ingebruikneming door Steelcase Education toont aan dat betrokkenheid van leerlingen gunstig wordt beïnvloed door leslokalen die bewust zijn ingericht voor actief leren. Fysieke beweging zorgt voor meer alertheid en het is de fysieke beweging in activerende leslokalen die volgens onderzoeker Andrew Kim van Steelcase Education helpt bij het betrokken houden van leerlingen. "Onderzoekers van WorkSpace Futures zagen dat leerlingen langer aandacht kunnen houden bij vormen van actief leren waarbij leerlingen rechtstreeks bij de leerstof werden betrokken."

Andere onderzoekers bevestigen dit. Beweging in de klas krijgt steeds meer medestanders met onderzoeken die het idee bevestigen dat beweging een verbetering bewerkstelligt van het algehele welzijn van leerlingen en hun vermogen om aandachtig te blijven in de klas. Een recent artikel, gepubliceerd in Psychology Research and Behavior Management , meldt dat de integratie van yoga/mindfulness werd geassocieerd met een opmerkelijke verbetering in de emotionele en psychosociale levenskwaliteit van leerlingen. Een ander onderzoek, gepubliceerd in Journal for Evidence Based Complementary Alternative Medicine toonde aan dat leerlingen na 10 weken yoga in de klas algehele verbeteringen lieten zien in sociale interactie met klasgenoten, de aandachtscurve, academische prestaties, vermogen om met stress en angst om te gaan en het opkrikken van durf, zelfvertrouwen en de algehele stemming.

Met mobiele meubels kunnen in activerende leslokalen binnen een lesperiode meerdere werkstanden worden gefaciliteerd voor leren en onderwijzen. Leerlingen kunnen snel kleine groepen vormen, dingen verplaatsen voor discussie in de grotere groep of rijen vormen voor lessen en examens. Leerkrachten verplaatsen zich ook tijdens een les en lopen door de ruimte om één op één of bij kleine groepen de rol van coach voor leerlingen te vervullen. Niet alleen de mobiliteit van leerlingen en leerkrachten in activerende leslokalen vergroot de betrokkenheid, de beweging van inhoud en ideeën houdt leerlingen alert en stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en creatief denken.

Actief leren geeft onderwijs vorm

De vele voordelen van actief leren worden voortdurend gedocumenteerd. Beweging, displays en ingesteld zijn op actieve deelname in de klas zijn essentiële componenten om de slaagkansen van leerlingen te vergroten. De combinatie van deze elementen bevordert onderwijs in een omgeving die de stroming en het natuurlijke ritme van leren mogelijk maakt en die de belangrijkste vaardigheden van leerlingen aanwakkert. Naarmate meer leslokalen transformeren in actieve leeromgevingen, zal het aantal leerlingen dat zich bezighoudt met lessen, relaties aangaat met medeleerlingen en leraren en zelfvertrouwen opbouwt in het eigen leervermogen, blijven groeien.

Laten we in gesprek gaan

Wij horen graag van u! Neem contact met ons op voor verkoopverzoeken, carrière-informatie, bedrijfsinformatie of algemene vragen.